Warsztaty - Monitorowanie ważności wyników badań

Organizatorzy i partnerzy

ESTILAQ

 

Data

17-18.06.2024 r.

Lokalizacja

“HOTEL Sypniewo”
Sypniewo, 

Margonin 64-830

Koszt udziału

980,00 zł netto

Zapisy do 10.06.2024 r.

Cena: 980,00 zł netto
+ koszt noclegu : 180,00 zł pokój 2-osobowy/ noc/osobę
250,00 zł pokój 1-osobowy/noc

Podana cena zawiera: udział w szkoleniu, wyżywienie, materiały szkoleniowe, konsultacje do 30 dni po szkoleniu.

Zgłoszenia proszę wysłać na adres:

ewelina.siwek@estilaq.com
 

 

Program szkolenia

Część teoretyczna

• Omówienie wymagań zawartych w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz dokumentach PCA dotyczących realizacji procesu Potwierdzenia ważności wyników badań
• Przedstawienie kryteriów oceny wyników
• Analiza uzyskanych wyników

Warsztaty

• Opracowanie Programów monitorowania ważności wyników
• Tworzenie kart kontrolnych
• Analiza uzyskanych wyników z zastosowaniem testów statystycznych
• Wykorzystanie wyników do ponownej oceny procesu walidacji/weryfikacji metody
• Opracowanie Programów udziału w badaniach biegłości wraz z analizą ryzyka

 

Dzień I 17.06.2024 r.

9:00-11:00 Wykłady
11:00-11:15 Przerwa kawowa
11:15-13:00 Warsztaty
13:00 Obiad
13:40-16:00 Warsztaty 

Dzień II 18.06.2024 r.
9:00-11:00 Warsztaty
11:00-11:15 Przerwa kawowa 
11:15-14:00 Warsztaty
14:15 Obiad
15:00 Zakończenie szkolenia

Informacje organizacyjne:
Każdy z uczestników szkolenia powinien posiada ze sobą laptopa z dostępem do Arkusza kalkulacyjny Excel.

Informacje szczegółowe i zapisy

Ewelina Siwek

tel.: 667 640 256

e-mail: ewelina.siwek@estilaq.com

Przemysław Nowicki

tel.: 606 833 053

e-mail: przemyslaw.nowicki@estilaq.com