Usługi dla sektora spożywczego

System HACCP jest systemem nadzoru nad żywnością i jest ukierunkowany na likwidację bezpośrednich przyczyn zagrożeń zdrowia bezpośrednio w miejscu ich powstawania. W połączeniu z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) oraz Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) zapewnione zostaje bezpieczeństwo żywności. Przedsiębiorcy, którzy działają w sektorze spożywczym powinni opracować oraz wdrożyć w swoich firmach procedury oparte na systemie HACCP, GHP oraz GMP.

Jest to obowiązkowy system bezpieczeństwa żywności w gastronomii oraz innych przedsiębiorstwach działających w branży spożywczej – jego wymagania określono w rozporządzeniu 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny środków spożywczych.

Świadczymy usługi związane z wdrażaniem HACCP, GHP oraz GMP, polegające na:

1. Przeprowadzeniu auditu wstępnego, który ma na celu weryfikację aktualnego stanu firmy w kontekście spełnienia obowiązujących wymagań.

2. Przygotowaniu planu wdrożeniowego w oparciu o wyniki auditu.

3. Szkoleniu kierownictwa oraz pracowników firmy zgodnie z wymogami przepisów prawa.

4. Przygotowaniu dokumentacji wymaganej przez organy kontroli urzędowej (sanepid i weterynaria) oraz jednostki certyfikujące.

5. Przeprowadzeniu auditu wewnętrznego mającego na celu przygotowanie firmy do certyfikacji i utrzymywania systemu HACCP.

6.Objęciu nadzorem przedsiębiorstwa i stała współpraca.

Jak mogę pomóc?

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się ze mną.

tel. 667-640-256

ewelina.siwek@estilaq.com