Usługi dla sektora badawczego

Zajmujemy się świadczeniem usług w obszarze systemów zarządzania:
Systemy zarządzania jakością – Wymagania.
Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
Ocena zgodności – Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości.
Ogólne wymagania dotyczące kompetencji producentów materiałów odniesienia.

Laboratoria medyczne – Wymagania dotyczące jakości i kompetencji.

 • Opracowanie i dostosowanie dokumentacji systemowej wraz ze złożeniem wniosku do PCA.
 • Audity systemowe oraz techniczne.
 • Wprowadzanie metod badawczych z uwzględnieniem obowiązujących wymagań prawnych.
 • Szkolenia otwarte i zamknięte – tematyka oraz zakres dostosowany do potrzeb klienta min.
Aby ułatwić prace jednostkom badawczym, zajmujemy się również szeroko rozumianym outsourcingiem związanym min. z obsługą w zakresie nadzoru i prowadzenia systemu zarzarządzania, przygotowywanie i prowadzenie szkoleń zgodnie z ustalonym harmonogramem, bieżąca identyfikacja ryzyka i szans, przeprowadzanie auditów wewnętrznych, udział w auditach zewnętrznych PCA.

Tematy najczęściej wybierane przez klientów:

 • Nadzorowanie wyposażenia pomiarowego i pomocniczego oraz monitorowanie warunków środowiskowych.
 • Obszar prawnie regulowany w badaniach próbek środowiskowych.
 • Świadome wybieranie metod badawczych, sprzętu i materiałów pomocniczych w wymaganym obszarze.
 • Przygotowanie próbek do badań klasycznych i instrumentalnych.
 • Wprowadzanie metod badawczych klasycznych oraz instrumentalnych min. FAAS, HGAAS, CVAAS, ETAAS wraz z weryfikacją i walidacją metod.

Warsztaty

 • Wybór odpowiedniej metody AAS w odniesieniu do obszarów prawnie regulowanych.
 • Optymalizacja parametrów wprowadzonej metody badawczej AAS. Czy potrafimy zrobić to samodzielnie?
 • Kompromis pomiędzy możliwościami finansowymi a doskonaleniem pracy laboratorium. Dlaczego wybierzemy absorpcję atomową (FAAS, CVAAS, HG AAS, GF AAS).
 • Potwierdzenie ważności wyników badań uzyskanych technikami FAAS, CVAAS, HG AAS, GFAAS.
 • Analizy klasyczne w badaniach próbek środowiskowych – potwierdzenie ważności wyników oraz weryfikacja i szacowanie niepewności pomiarów.
 • Chromatografia cieczowa – Teoria i praktyka.
 • Chromatografia gazowa – Teoria i praktyka.
uslugidlabranzybadawczej_1
Usługi dla sektora badawczego

Jak mogę pomóc?

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się ze mną.

tel. 667-640-256

ewelina.siwek@estilaq.com