Szkolenie udoskonalające: pobieranie próbek ścieków

wymagania normy PN-ISO 5667-10:2021-11

Organizator

ESTILAQ

Data

07-08.02.2022

Szkolenie

Online

Szanowni Państwo

Koniec roku przyniósł zmiany związane z aktualizacją normy PN-ISO 5667-10, która dotyczy pobierania próbek ścieków. Znowelizowana norma wprowadza sporo zmian w odniesieniu do normy wycofanej. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom jednostek pobierających próbki ścisków oraz konieczności wprowadzenia aktualnych zmian, oferujemy niniejsze szkolenie. W załączniku przesyłam Państwu zakres szkolenia oraz warunki
uczestnictwa. Zwracam również uwagę, iż jednym z elementów szkolenia będzie porównanie norm oraz udostępnienie uczestnikom przygotowanego porównania oraz tłumaczenia w formie dodatkowych materiałów
szkoleniowych.

Już dziś zapraszamy do aktywnego udziału w szkoleniu udoskonalającym dla pracowników pobierających próbki ścieków. Chcesz mieć pewność, że zostaną przybliżone Ci aktualne wymagania znowelizowanej normy PN-ISO 5667-10:2021-11? To właśnie nasze szkolenie będzie dla Ciebie odpowiednie. Szkolenie prowadzone w formie wykładu oraz praktycznego zastosowania, pozwoli na łatwe i efektywne dostosowanie wymagań normy w codziennej pracy.

Koszt udziału

950 zł netto

Zgłoszenia

do 03.02.2022

na adres: malgorzata.mackowiak@estilaq.com

Zakres szkolenia

  • Wprowadzenie
  • omówienie wymagań normy pkt.4-12 wraz z załącznikami
  • Praktyczne opracowanie Programów potwierdzenia ważności pobierania próbek
  • Weryfikacja metody z uwzględnieniem aktualnych wymagań w tym oszacowanie niepewności pomiarów
  • porównanie norm 5667-10:1997 oraz 5667-10:2021-11*

*uczestnicy otrzymają w ramach szkolenia przygotowane porównanie norm oraz tłumaczenie w formie materiałów szkoleniowych.

Informacje szczegółowe

Małgorzata Maćkowiak

tel. 667 670 571

malgorzata.mackowiak@estilaq.com