Sympozjum "Bezpieczne zarządzanie pracą w laboratorium" - edycja 2022

Organizator

ESTILAQ
Malon Group

Data

13-15.06.2022

Lokalizacja

“HOTEL Sypniewo”
Sypniewo, Margonin 64-830

Patronat

Parlan Technologies Sp. z o.o.
Główny Urząd Miar

Firma „ESTILAQ” pod honorowym patronatem Perlan Technologies Sp. z o.o i Głównego Urzędu Miar oraz przy współpracy z firmą Malon Group, zaprasza po raz kolejny, na trzydniowe spotkanie wszystkie osoby związane z branżą laboratoryjną.

Tegorocznym tematem przewodnim będzie zapewnienie ciągłości działania Laboratorium w kontekście pojawiających się wymagań jednostek oceniających zgodność, przepisów prawa oraz problemów z tym związanych.

Po raz pierwszy, podczas jednego dnia Sympozjum, prowadzony będzie panel dyskusyjny, moderowany przez zaproszonych specjalistów związanych z branżą laboratoryjną tj. przedstawiciele laboratoriów badawczych z sektora prywatnego oraz państwowego, laboratoriów wzorcujących, jednostek naukowych jak również prywatnych przedsiębiorców.

Zgłoszenia do 03.06.2022

na adres:

malgorzata.mackowiak@estilaq.com

ewelina.siwek@estilaq.com

Koszt udziału

Udział stacjonarny – 1000 zł netto

Udział on-line – 750 zł netto

Koszt noclegu

Pokój dwuosobowy – 150 zł/osoba/noc

Pokój jednoosobowy – 190 zł/osoba/noc

Podsumowanie

Stało się już tradycją, urokliwe i malownicze Sypniewo otworzyło w dniach 13-15.06.2022 swoje gościnne progi dla uczestników sympozjum Bezpieczne zarządzanie pracą w laboratorium, organizowanego przez firmę ESTILAQ Ewelina Siwek oraz Centrum Doradczo Szkoleniowego MALON GROUP Sp. z o. o. Patronat nad wydarzeniem objął Główny Urząd Miar oraz Perlan Technologies Sp. z o.o., a samo spotkanie odbywało się w formie hybrydowej. Ponad 30 osób uczestniczyło w formie stacjonarnej i tyleż samo korzystając z dostępów zdalnych.
Jak co roku, sympozjum rozpoczęło się uroczystą kolacją. Dzięki wspaniałej organizacji posiłków oraz tradycyjnej już – muzycznej zabawie, polegającej na odgadywaniu (po kilku nutach) tytułów utworów oraz wykonawców przez drużynę damską i męską, możliwe było wzajemne poznanie, zbudowanie atmosfery współpracy. Wieczór sprzyjał  rozmowom, a – mimo perspektywy intensywnego następnego dnia – dobra zabawa utrudniała opuszczenie parkietu.
Zgodnie z przewodnią myślą sympozjum, tematyka drugiego dnia dotyczyła szeroko pojęte zapewnienie ciągłości działania i bezpieczeństwa w zarządzaniu procesami laboratoryjnymi, z uwzględnieniem obszaru systemowego oraz technicznego.
Po oficjalnym otwarciu obrad przez Organizatorów, pan Rafał Malon przedstawił zagadnienia związane z podejściem procesowym w zarządzaniu laboratorium, a pani Magdalena Dziewa – kwestie dotyczące wymagań ochrony środowiska w działalności laboratoryjnej.
Dużym zainteresowaniem cieszył się również kolejny blok tematyczny – związany z obszarem technicznym. Przedstawiciele Głównego Urzędu Miar przedstawili zagadnienia dotyczące niepewności pomiaru przy wzorcowaniu, czyli wymagań dokumentu ILAC-P14:09/2020, a także zagadnienia nadzoru metrologicznego nad przyrządami pomiarowymi z uwzględnieniem wymagań normy akredytacyjnej, dokumentów PCA oraz ILAC G24:2007 (Andrzej Hantz), jak również aspekty techniczne monitorowania i kontroli warunków środowiskowych na przykładzie temperatury powietrza i wilgotności względnej (Rafał Jarosz). Ten blok został zakończony ożywioną dyskusją po wystąpieniu związanym z omówieniem realizacji procesu „raportowanie wyników” z uwzględnieniem wymagań zawartych w dokumencie DA-02 oraz dokumentach wspierających – ILAC-G8, ILAC-G17 (Monika Partyka).
W trakcie spotkań w sesji poobiedniej, uczestnicy mieli możliwość wysłuchania między innymi wystąpień związanych z przeglądem istotnych zmian wynikających z aktualizacji normy PN-ISO 5667-10:2011-11, czyli wytycznych dotyczących pobierania próbek ścieków (Maja Kunik) oraz możliwości wykorzystania nowoczesnych rozwiązań w zakresie techniki FAAS (Piotr Sztompka oraz Ewelina Siwek). Na zakończenie dnia nie zabrakło również odniesienia do umiejętności odnajdowania równowagi pomiędzy pracą i karierą, a życiem rodzinnym oraz towarzyskim, czyli umiejętności work-life balance. A intensywny dzień zakończył się wspólnym ogniskiem, podczas którego nie milkły rozmowy dotyczące tematyki laboratoryjnej i rozwiązywania codziennych problemów.
Trzeci dzień skupiał się głównie na organizacji kobiecego panelu eksperckiego. Podczas tego pierwszego panelu, realizowanego w takiej właśnie formule – przedstawicielki wiodących laboratoriów w Polsce – M.Kunik (PWiK Gorzów Wielkopolski), M.Szablowska (Wessling Polska Sp. z o.o.), G.Saletowicz (ALS Poland Sp. z o. o.), E.Siwek (ESTILAQ) i M.Partyka (i2 Analytical Ltd. Sp. z o.o., Oddział w Polsce) dzieliły się doświadczeniami największych wyzwań podczas zmiany lokalizacji laboratorium, różnic w wymaganiach akredytacyjnych w różnych jednostkach w Polsce i zagranicą (akredytowanych na zgodność z normą ISO/IEC 17025:2017, czyli PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02), a także efektywnej analizy wyników w oparciu o realizację „programów potwierdzenia ważności wyników” oraz ich wykorzystania w codziennej pracy, a także kwestiach związanych z nadzorowaniem i monitorowaniem kompetencji pracowników.
Doskonale dobrana tematyka, niezwykle istotna dla każdego, kto pracuje w laboratorium oraz kompetentni prowadzący, omawiający poszczególne tematy w połączeniu z obszernymi sesjami pytań i odpowiedzi po każdym wystąpieniu, umożliwiły wzajemną wymianę poglądów i doświadczeń. Referaty, dyskusje i konfrontowanie własnych doświadczeń z doświadczeniami innych uczestników pozwoliły na pełne wykorzystanie całego czasu sympozjum. Z kolei profesjonalna organizacja, ważność tematyki i kompetencje osób, prezentujących poszczególne zagadnienia spowodowały, że większość uczestników w swoim kalendarzu planów na przyszły rok – uwzględniła już kolejne Sympozjum w Sypniewie.

Monika Partyka, Ewelina Siwek

ESTILAQ

Perlan Technologies Sp. z o.o.

 Malon Group Sp. z o.o.

Informacje szczegółowe

Ewelina Siwek

tel.: 667-640-256
e-mail: ewelina.siwek@estilaq.com