Sympozjum "Bezpieczne zarządzanie pracą w laboratorium" - edycja 2022

Organizator

ESTILAQ
Malon Group

Data

13-15.06.2022

Lokalizacja

“HOTEL Sypniewo”
Sypniewo, Margonin 64-830

Patronat

Parlan Technologies Sp. z o.o.
Główny Urząd Miar

Firma „ESTILAQ” pod honorowym patronatem Perlan Technologies Sp. z o.o i Głównego Urzędu Miar oraz przy współpracy z firmą Malon Group, zaprasza po raz kolejny, na trzydniowe spotkanie wszystkie osoby związane z branżą laboratoryjną.

Tegorocznym tematem przewodnim będzie zapewnienie ciągłości działania Laboratorium w kontekście pojawiających się wymagań jednostek oceniających zgodność, przepisów prawa oraz problemów z tym związanych.

Po raz pierwszy, podczas jednego dnia Sympozjum, prowadzony będzie panel dyskusyjny, moderowany przez zaproszonych specjalistów związanych z branżą laboratoryjną tj. przedstawiciele laboratoriów badawczych z sektora prywatnego oraz państwowego, laboratoriów wzorcujących, jednostek naukowych jak również prywatnych przedsiębiorców.

Zgłoszenia do 03.06.2022

na adres:

malgorzata.mackowiak@estilaq.com

ewelina.siwek@estilaq.com

Koszt udziału

Udział stacjonarny – 1000 zł netto

Udział on-line – 750 zł netto

Koszt noclegu

Pokój dwuosobowy – 150 zł/osoba/noc

Pokój jednoosobowy – 190 zł/osoba/noc

Program sympozjum

Dzień I – 13.06.2022 r.

Od 15:00 Rejestracja uczestników

19:00 Uroczysta kolacja

Dzień II 14.06.2022 r.

9:00 Rozpoczęcie Sympozjum-Ewelina Siwek, Rafał Malon

9:10-9:40 Podejście procesowe w zarządzaniu laboratorium-Rafał Malon (Malon Group Sp. z o.o)

9:40-10:10 Wymagania ochrony środowiska w działalności laboratoryjnej – Magdalena Dziewa (CE2 Centrum Edukacji)

10:10-10:40 LAC-P14:09/2020 „Polityka ILAC dotycząca niepewności pomiaru przy wzorcowaniu”-Andrzej Hantz (Główny Urząd Miar)

10:40-11:00 Przerwa kawowa

11:00-11:30 Nadzór metrologiczny nad przyrządami pomiarowymi z uwzględnieniem wymagań normy akredytacyjnej, dokumentów PCA oraz ILAC G24:2007- Andrzej Hantz (Główny Urząd Miar)

11:30-12:00 Aspekty techniczne monitorowania i kontroli warunków środowiskowych na przykładzie temperatury powietrza i wilgotności względnej – Rafał Jarosz (Główny Urząd Miar)

12:00-13:00 Realizacja procesu „Raportowanie wyników” z uwzględnieniem wymagań zawartych w dokumencie DA-02 oraz dokumentach wspierających tj. ILAC-G8, ILAC-G17 –Monika Partyka (i2 Analytical Ltd)

13:00-14:00 Obiad

14:00-14:30 Optymalizacja metod GFAAS – prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz (UAM Poznań)

14:30-15:00 Fast Sequential połączony z Autosamplerem w technice FAAS, idealne rozwiązanie najbardziej wymagających użytkowników-przegląd wyników badań –Piotr Sztompka (Perlan Technologies Sp. z o.o.), Ewelina Siwek (ESTILAQ)

15:00-16:00 Ocena ryzyka w bezpieczeństwie informacji w laboratorium-Rafał Malon (Malon Group Sp. z o.o)

16:00-16:40 Przegląd istotnych zmian związanych z aktualizacją normy PN-ISO 5667-10:2011-11 „Jakość wody — Pobieranie próbek — Część 10: Wytyczne dotyczące pobierania próbek ścieków.”- Maja Kunik (PWiK Gorzów Wielkopolski)

16:40-17:00 Analizy instrumentalne- oferta firmy Perlan Technologies Sp. z o.o.

19:00 Ognisko

Dzień III 15.06.2021 r.

8:30-10:30 Zajęcia coachingowe
Work-life balance – odnalezienie równowagi między pracą i karierą a życiem rodzinnym oraz towarzyskim- Krystian Knapa (Business Coaching & Consulting)

10:30-10:45 Przerwa kawowa

10:45-12:45 Panel ekspercki
– Największe wyzwania przy zmianie lokalizacji laboratorium.
– Efektywna Analiza wyników w oparciu o realizację „Programów potwierdzenie ważności wyników” i ich wykorzystanie do codziennej pracy.
– Nadzór vs monitorowanie kompetencji pracowników.
– Doświadczenia w wymaganiach akredytacyjnych w różnych jednostkach w Polsce i zagranicą.
– Metoda małych kroków, czyli metoda Kaizen w Laboratorium.
– Prowadzący: Maja Kunik (PWiK Gorzów Wielkopolski)
– Monika Partyka (Monika Partyka (i2 Analytical Ltd)
– Monika Szablowska ( Wessling Polska Sp. z o.o.)
– Grażyna Saletowicz (ALS Poland Sp. z o. o. )
– Ewelina Siwek (ESTILAQ)

12:45 Zakończenie

13:00 Obiad

Informacje szczegółowe

Ewelina Siwek

tel.: 667-640-256
e-mail: ewelina.siwek@estilaq.com