Sympozjum "Bezpieczne zarządzanie pracą w laboratorium" - edycja 2021

Organizator

ESTILAQ
Malon Group

Data

11-13.10.2021

Lokalizacja

“HOTEL Sypniewo”
Sypniewo, Margonin 64-830

Patronat

Główny Urząd Miar
Parlan Technologies Sp. z o.o.

W imieniu organizatorów: ESTILAQ Ewelina Siwek oraz Centrum Doradczo Szkoleniowego MALON GROUP serdecznie dziękuję za wzięcie udziału w odbywającym się w dniach 11 – 13 października Sympozjum pt.: „Bezpieczne Zarządzanie Pracą w Laboratorium – edycja 2021″.

Było nam niezmiernie miło gościć Państwa na ww. wydarzeniu. Mamy nadzieję, że był to przyjemnie i owocnie spędzony czas.

Kolejna edycja

Z przyjemnością zapraszamy Państwa również na kolejną, przyszłoroczną edycję, która zaplanowana jest w dniach 08 – 10 czerwca 2022.

Dziękujemy raz jeszcze za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli i zapraszamy do dalszego doskonalenia swoich umiejętności na wydarzeniach organizowanych przez ESTILAQ Ewelina Siwek oraz Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP.

Koszt udziału

Udział stacjonarny – 950 zł netto

Udział on-line – 500 zł netto

Koszt noclegu

Pokój dwuosobowy – 150 zł/osoba/noc

Pokój jednoosobowy – 190 zł/osoba/noc

Program

Dzień I - 11.10.2021

od 15:00 – Rejestracja uczestników

19:00 – Uroczysta kolacja

Dzień II - 12.10.2021

9:00 Rozpoczęcie Sympozjum

9:10-9:40 Zapewnienie ciągłości działania pracy Laboratorium w obliczu realnych zagrożeń czynników wewnętrznych oraz zewnętrznych

9:40-10:10 Obowiązujące przepisy prawa w obszarze pomiarów emisji gazów oraz pyłów do powietrza ze źródeł stacjonarnych

10:10-10:45 Rola Laboratoriów badawczych w obszarze prowadzenia kontroli wyrobów budowlanych

10:45-11:00 Przerwa kawowa

11:00-11:30 GLP vs ISO 7025. Podobieństwa i różnice

11:30-12:00 Praktyczne zastosowanie wymagań Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziem podczas badań i pobierania próbek gleby

12:00-12:40 Zarządzanie ryzykiem w oparciu o wymagania zawarte w normie PN-ISO 31000:2018-08 i ich wykorzystanie w pracy laboratoryjnej.

12:40-13:15 Dążenie do ciągłego doskonalenia. Fikcja czy świadome wykorzystanie dostępnych narzędzi. Jak wdrożyć metodę małych kroków czyli zasadę doskonalenia KAIZEN w Laboratorium.

13:15-14:00 Obiad

14:00- 14:30 Istotne zmiany w dokumentach PCA wpływające na miarodajność wyników badań mni. DA-06 wyd.8 “Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej”.

14:30-15:00 Realia spełnienia wymagań zawartych w DA-05 wyd.8 „Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości”.

15:00-15:30 Jednostka certyfikująca a laboratorium – powiązania, różnice, akredytacje.

15:30-16:00 Retrospekcja akredytacji czyli zadania i oczekiwania względem posiadanej akredytacji.

16:00-16:15 Przerwa kawowa

16:15- 18:15 Warsztaty „Rola lidera i empatii w projektowej pracy zespołu.

19:00 Kolacja grillowa z dyskoteką

Dzień III - 13.10.2021

9:00-9:40 Interpretacja wymagań zawartych w Komunikacie nr 353 z dnia 24.08.2021 r. w sprawie przedstawiania przez akredytowane laboratoria wyników badań ilościowych w raportach, w których laboratoria powołują się na posiadaną akredytację.

9:40-10:10 Kosmetyki, leki, suplementy diety – wymagania w zakresie bezpieczeństwa;

10:10-11:00 Wielopierwiastkowa analiza specjacyjna – możliwości i problemy.

11:00-11:15 Przerwa kawowa

11:15-11:45 Bezpieczne zarządzanie badaniami z obszarów w których brak jest dostępnych materiałów odniesienia. Jakie rozwiązania zastosować.

11:45-12:15 Badania odpadów- stały czy elastyczny zakres akredytacji w odniesieniu do wymagań DAB-11. Na co się decydujemy kody odpadów czy grupy walidacyjne.

12:15-12:45 Potwierdzenie ważności wyników badań w metodach chromatograficznych.

12:45-13:00 Podsumowanie z dyskusją

13:00 Zakończenie

13:15 Obiad

Informacje szczegółowe

Ewelina Siwek

tel.: 667-640-256
e-mail: ewelina.siwek@estilaq.com