Sympozjum „Bezpieczne zarzadzanie pracą w laboratorium” – edycja 2020

W imieniu organizatorów: ESTILAQ Ewelina Siwek oraz Centrum Doradczo Szkoleniowego MALON GROUP serdecznie dziękuję za wzięcie udziału w odbywającym się w dniach 16-18 września Sympozjum pt.: “Bezpieczne Zarządzanie Pracą w Laboratorium”.

W dniach 16-18.09.2020 r. w urokliwym Sypniewie odbyło się Sympozjum “Bezpieczne zarzadzanie pracą w laboratorium”, zorganizowane przez firmę “ESTILAQ” przy współpracy z firmą Malon Group. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Prezes Głównego Urzędu Miar oraz Perlan Technologies Sp. z o.o. Spotkania w Sypniewie pozwalają na zdobycie potrzebnej wiedzy w codziennej pracy, przekazywanej od praktyków i specjalistów w danej dziedzinie.

Było nam niezmiernie miło gościć Państwa na ww. wydarzeniu. Mamy nadzieję, że był to przyjemnie i owocnie spędzony czas.

Tegorocznym tematem przewodnim było szeroko pojęte zapewnienie bezpieczeństwa w zarządzaniu pracą laboratorium z uwzględnieniem obszaru systemowego oraz technicznego. Uczestników Sympozjum powitała piękna pogoda oraz cudowna aura unosząca się nad Sypniewem.
Wieczorna kolacja była okazją do mile spędzonego czasu przed kolejnymi dniami. Spotkanie sprzyjało licznym rozmowom zarówno związanym z problemami w codziennej pracy jak i prywatnym. Była dobra zabawa i tak miła atmosfera, że nikt nie spieszył się z opuszczeniem parkietu nawet mimo perspektywy nadchodzącego intensywnego dnia. Program Sympozjum był bardzo obszerny i obejmował miedzy innymi takie tematy jak Bezpieczeństwo informacji w laboratorium badawczym, problem ten został omówiony przez Pana Rafała Malona. Pani Monika Partyka przedstawiła zagadnienia dotyczące obowiązku zapewnienia bezstronność i poufności oraz konsekwencje nie spełnienia tych wymagań, wszystkich zaangażowanych stron jednostki organizacyjnej. Szerokie portfolio Certyfikowanych Materiałów odniesienia substancji czystych, które oferuje Główny Urząd Miar zaprezentowała dr Anna Pietrzak zajmująca stanowisko Kierownika Laboratorium chemicznego GUM. Dużym zainteresowaniem cieszyła się tematyka ściśle związane z wymaganiami zaktualizowanych dokumentów PCA tj. DA-05 oraz DA-06. O zapewnieniu spójności pomiarowej i rozwiązaniach dla laboratoriów w ciekawy sposób przekazywała informację prof. dr hab. Ewa Bulska, natomiast Ewelina Siwek w swoim wystąpieniu zwracała uwagę uczestnikom na kluczowy aspekt potwierdzenia ważności wydawanych wyników badań jakim jest udziału w badaniach biegłości. Pracownicy Perlan Technologies Pani Monika Stochaj-Yamani, Paulina Zych-Murawska oraz Panowie Piotr Sztompka i Hubert Kowalczyk swoje wykłady poświęcili analizie wielopierwiaskowej oraz zagadnieniom związanym z ofertą w obszarze analiz chromatograficznych. Kwintesencją wykładów związanych z analizą wielopierwiaskową było wystąpienie Pani prof. dr hab. Danuty Barałkiewicz, które dotyczyło najczęściej popełniane błędy w analizie wielopierwiastkowej. Podczas trzech dni pojawiło się jeszcze wiele innych ciekawych tematów, których z zainteresowaniem słuchali wszyscy uczestnicy. Organizatorzy zadbali również o dostarczanie uczestnikom tematów “miękkich”. Warsztaty prowadzone przez wykładowców z Poznańskiego Parku Naukowo Technologicznego z zakresu ról zespołowych przysporzyły uczestnikom wiele zabawy oraz radości. Tegoroczne spotkanie było wyjątkowe pod wieloma względami jednym z nich była hybrydowa forma realizowana stacjonarnie oraz dla licznej grupy uczestników on-line. Do zobaczenia za rok.