Warsztaty praktyczne: Walidacja/weryfikacja metod wraz z szacowaniem niepewności pomiaru

Organizatorzy i partnerzy

ESTILAQ

 

Data

       07-08.05.2024 r.

Lokalizacja

“HOTEL Sypniewo”
Sypniewo, 

Margonin 64-830

Koszt udziału

980,00 zł netto

Zapisy do 26.04.2024 r.

Podczas spotkania zostaną przedstawione szczegółowe wymagania dotyczące procesu wyboru, walidacji/weryfikacji metod oraz szacowania niepewności

Program szkolenia

Dzień I   07.05.2024 r.                                                    Dzień II  08.05.2024 r.

9:00-11:00 Wykłady                                                         9:00-11:00 Warsztaty

11:00-11:15 Przerwa kawowa                                          11:00-11:15 Przerwa kawowa

11:15- 13:00 Warsztaty                                                  11:15- 14:00 Warsztaty 

13:00 Obiad                                                                          14:15- Obiad

13:40-16:00 Warsztaty                                                        15:00  Zakończenie szkolenia

 

Zakres tematyczny wykładów :

  • Omówienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 w odniesieniu do procesu wyboru odpowiedniej metody z uwzględnieniem obszarów prawnie regulowanych
  • Wytyczne dotyczące walidacji/weryfikacji metod w tym cechy charakteryzujące metody

Zajęcia praktyczne:

  • Opracowanie planów walidacji/weryfikacji wybranych metod w tym przyjęcie adekwatnych kryteriów akceptacji
  • Obliczanie poszczególnych cech charakteryzujących metodę
  • Przygotowanie budżetu niepewności
  • Szacowanie niepewności
  • Ocena uzyskanych wyników w odniesieniu do założonych kryteriów w planach
  • Wykorzystanie danych z walidacji/weryfikacji metody do monitorowania ważności wyników

Informacje organizacyjne:

Każdy z uczestników szkolenia powinien posiada ze sobą laptopa z dostępem do Arkusza kalkulacyjny exel.

 

Informacje szczegółowe i zapisy

Anna Zielińska

tel.: 669 111 058

e-mail: anna.zielinska@estilaq.com

Przemysław Nowicki

tel.: 606 833 053

e-mail: przemyslaw.nowicki@estilaq.com