Pobieranie i transport próbek

Pobieranie próbek to ustalony tok postepowania w celu pobrania reprezentatywnych próbek do badań.

Próbka reprezentatywna to  próbka pobrana, obrabiana i przechowywana w ten sposób, by jej skład był możliwie najbardziej zbliżony do przeciętnego, średniego składu całkowitej ilości analizowanego materiału.

Otrzymanie próbki reprezentatywnej będzie zapewniona min. poprzez:

 • poprawność pobrania próbki,
 • zachowanie niezmiennego składu próbki ( unikanie strat analitu i zanieczyszczeń),
 • możliwie najszybsza analiza (ciągłe metody);
 • dostatecznie duża próbka
 • należy zapobiegać rozfrakcjonowaniu próbki ogólnej, czy też przelewaniu roztworów zawierających lotne składniki.
 • średnia próbka powinna być doskonale jednorodna

Pobieranie próbek odbywa się zgodnie z zaprojektowanym programem pobierania, który obejmuje:

 • Ustalenie celu pobierania
 • Określenie lokalizacji pobierania
 • Ustalenie oznaczanych parametrów
 • Wybór właściwego sprzętu do pobierania
 • Wybór właściwych pojemników do pobierania
 • Analiza parametrów pod kątem utrwalania pobieranych próbek
 • Pobieranie próbek –reprezentatywność próbki
 • Wymagania metodyczne, przepisy prawa
 • Wielkość próbki złożonej
 • Liczba próbek pośrednich
 • Pojemniki na próbki
 • Transport próbek
 • Przechowywanie
 • Środki ostrożności
 • Kontrola jakości
 • Inne istotne informacje

Wybór punktu pobierania próbek powinien być reprezentatywny dla całego obiektu, który ma być zbadany.

Świadczymy usługi w zakresie pobierania oraz transportu próbek:

 • środowiskowych tj. woda, ścieki, osady ściekowe, odpady, gleby
 • żywności
 • z obszarów produkcji  do badań fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych.


Dodatkowo jeżeli potrzebujesz przeszkolić personel w zakresie teoretycznego i praktycznego pobierania zapraszamy do kontaktu. Przygotujemy zakres indywidualnie dostosowany do Twoich potrzeb.

Zajmujemy się również transportem próbek w warunkach zapewniających ich reprezentatywność.  

Jak mogę pomóc?

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się ze mną.

tel. 667-640-256

ewelina.siwek@estilaq.com