Usługi dla dostawców sprzętu pomiarowego

Przeprowadzając szkolenia z zakresu wprowadzania metod badawczych, widzę jak ważne jest przekazanie klientowi nie tylko wiedzy dotyczącej obsługi aparatu ale również wiedzy obejmującej zarówno metodyczne jak i prawne wymagania w odniesieniu do wprowadzanych metod badawczych.

Propozycje tematów szkoleń i konsultacji:

  • Zapewnienie spójności pomiarowej ze szczególnym uwzględnieniem wymagań dla materiałów odniesienia.
  • Podział materiałów odniesienia, różnice oraz alternatywne możliwości.
  • Omówienie wymagań zawartych w PN-EN ISO/IEC 17025:2018-08 oraz wymagań PCA.
  • Potwierdzenie ważności wyników badań z punktu widzenia sprzedawcy wzorców, materiałów odniesienia oraz sprzętu pomiarowego.
  • Co możemy oferować klientom aby zapewnić im bezpieczeństwo i pewność prawidłowo wykonywanych badań.
  • Opracowanie aplikacji metodycznych, dedykowanych do sprzętu pomiarowego lub pomocniczego np. aplikacja przygotowania próbek na blokach grzewczych
  • Szkolenie dostosowane do potrzeb firmy z indywidualnie ustaloną tematyką.
  • Organizacja spotkania klientów firmy wraz ze szkoleniem doskonalącym uwzględniającym najistotniejsze potrzeby klientów (tematy i termin do ustalenia) oraz pokazy sprzętu i materiałów pomocniczych.

 

Terminy szkoleń oraz ceny ustalone zostają indywidualnie dla każdego.

dladostawcowsprzetupomiarowego_1
Dla dostawców sprzętu pomiarowego

Jak mogę pomóc?

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się ze mną.

tel. 667-640-256

ewelina.siwek@estilaq.com